Otsikkobanneri - Proaktiivinen työnhaku

Tämän moduulin myötä tutustut proaktiivisen työnhaun perusteisiin, joiden avulla otat työnhakuprojektin omiin käsiisi. Oma aktiivisuutesi on kaiken keskiössä. Suunnittelun, selkeiden tavoitteiden, piilotyömarkkinoihin panostamisen sekä omasta hyvinvoinnistasi huolehtimisen avulla pidät huolen, että työnhakusi tuottaa toivottua tulosta.

Moduulista löydät sekä videomateriaalia, vinkkilistoja että täytettäviä tehtäväpohjia oman työnhakuprojektisi tueksi. Voit käydä systemaattisesti läpi koko moduulin kohta kohdalta tai valita itseäsi eniten kiinnostavat teemat tarjolla olevista materiaaleista. Moduulin lopusta löydät myös linkkejä ja vinkkejä syventävään lisämateriaaliin, mikäli jokin aihe jää kiinnostamaan vielä varsinaisia Pitkospuita pidemmälle.

MITÄ ON PROAKTIIVINEN TYÖNHAKU?

Proaktiivisuuden käsitteeseen tutustumisen voit aloittaa alla olevasta videoklipistä.

Linkki videoon: Proaktiivisuus asenteena ja toimintatapana

Alta löydät työkaluja tämänhetkisen työnhakusi kattavuuden kartoittamiseen sekä täydentämiseen. Voit aloittaa työnhaun keskittymällä vain muutamaan asiaan, mutta mikäli työnhakusi pitkittyy, on syytä ottaa käyttöön kattavampi valikoima työnhaun työkaluja, kanavia ja toimia.

PDF-tiedosto: Työnhaun kattavuuden tilannearvio

PDF-tiedosto: Proaktiivinen työnhaku, esimerkkejä

PIILOTYÖPAIKAT JA VERKOSTOITUMINEN

Proaktiivisessa työnhaussa olennaista on panostaa piilotyöpaikkojen etsimiseen ja hakemiseen. Tässä uusien verkostojen luominen ja vanhojen ylläpitäminen on avainasemassa.

Linkki videoon: Piilotyöpaikat ja verkostoituminen

Täytettävä PDF-tiedosto: Ammatillinen verkostoni

Yksi hyvin konkreettinen ja selkeä toimintamalli piilotyöpaikkojen etsimiseksi on myös listata itselleen ylös kiinnostavia organisaatioita ja lähteä tekemään selvitystyötä heillä tehtävästä työstä ja ilmenevistä osaamistarpeista. Sen haastammekin sinut tekemään jo tässä vaiheessa: Mieti ja listaa kymmenen mielestäsi mielenkiintoista työnantajaa - millaista osaamista he ehkä kaipaisivat, mitä sinulla olisi viedä mukanasi heille? Perehdy kyseisten yritysten verkkosivustoihin ja LinkedIn-profiileihin. Keneen otat yhteyttä?

Voit aloittaa kiinnostavien yritysten ja organisaatioiden kartoittamisen esim. seuraavista osoitteista:

Seuraavissa vaiheissa apuna voit käyttää Excel-pohjaista seurantataulukkoa, joka toimii sekä suunnittelun, tiedonkeruun että raportoinnin välineenä työnhakuprojektissasi:

Täytettävä Excel-tiedosto: Työnhaun seurantataulukko

Uravalinnat mietityttävät ja innostavat

TYÖNHAKU SUUNNITELMALLISENA PROJEKTINA

Kun olet saanut hyvän ajatuksen siitä, mitä proaktiivinen työnhaku pitää sisällään, on tärkeää tehdä omaan arkeesi ja tavoitteisiisi sopiva toimintasuunnitelma. Siihen löydät vinkkejä alla olevasta videosta sekä tehtävistä.

Linkki videoon: Suunnittelu ja ajanhallinta työnhaussa

Täytettävä PDF-tiedosto: Työnhaun tavoitteet ja suunnitelma

PDF-tiedosto: Työnhaun viikkosuunnitelma

TYÖNHAKIJAN HYVINVOINTI

Jotta pysyt työnhaussasi aikaansaavana, on tärkeää keskittyä töiden hakemisen lisäksi myös omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Linkki videoon: Työnhakijan hyvinvointi

Täytettävä PDF-tiedosto: Hyvinvointisuunnitelma

SYVENTÄVÄ LISÄMATERIAALI

Alta löydät webinaaritallenteita, joissa käsitellään proaktiiviseen ja aikaansaavaan työnhakuun liittyviä teemoja tarkemmin.

Linkki webinaaritallenteeseen: Projektimainen työnhaku

Linkki webinaaritallenteeseen: Tehokkaan työnhakijan toimintatavat

Linkki webinaaritallenteeseen: Työnhakukunto ja itsensä johtaminen

Syventävää lisämateriaalia verkossa:

Syventävää kirjallisuutta:

  • Pihlaja, Satu: Aikaansaamisen taika
  • Pink, Daniel: Milloin? Oikealla hetkellä toimimisen taito
  • Clear James: Pura rutiinit atomeiksi
  • Covey, Stephen: Tie menestykseen
  • Allen, James: Kerralla valmista
  • Tuomisto, Saku: Juu ei. Pieni kirja priorisoinnista
  • Laine, Tom & Hoppe, Teija: Työnhakuopas

Nykyaikainen työnhaku vaatii onnistuakseen proaktiivista otetta ja tiettyjen perusasioiden hallintaa. Olennaista on oman osaamisen tunnistaminen, sosiaalisen median valjastaminen hyötykäyttöön, vakuuttavien työnhakuasiakirjojen laatiminen sekä huolellinen valmistautuminen työnhakutapaamisiin.  Katso vielä ennen seuraaviin moduuleihin siirtymistäsi, mitä aiheesta sanotaan moduulin yhteenvedossa:

Linkki yhteenvetovideoon: Proaktiivinen työnhaku

Jatka matkaasi Pitkospuilla alla olevia bannereita klikkaamalla:

Linkki moduuliin 1 - Proaktiivinen työnhaku Linkki moduuliin 2 - Oma osaaminen ja urapolku Linkki moduuliin 3 - LinkedIn ja some työnhaussa Linkki moduuliin 4 - Työnhaun asiakirjat Linkki moduuliin 5 - Haastattelusta työsuhteeseen