Pohjoista yhteistyötä

Tausta ja yhteistyötahot

Momentum-hankkeen tavoitteena oli monipuolisten uravalmennusten, pienryhmätoiminnan, työelämälähtöisten teemapäivien, tavoitteellisten työpajojen, webinaaritarjonnan ja muiden verkkopalveluiden kautta edistää korkeakoulutettujen sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja työelämäosaamista. Momentum käynnistyi helmikuussa 2021 ja toimi tässä muodossaan elokuun 2023 loppuun saakka.

Valtaosa toiminnoista oli suunnattu työnhaussa oleville, mutta Momentumin palveluihin voivat osallistua kaikki uutta nostetta uralleen haluavat korkeakoulutetut. Mukana oli niin työnhakijoita kuin työssä tai opiskelemassa oleviakin. Tavoitteenamme oli, että pystyisimme auttamaan mahdollisimman monia hyvän, koulutusta vastaavan työpaikan löytymisessä. Kaikki palvelut olivat osallistujille maksuttomia.

Momentumin keskeisintä toimintaa olivat työnhakua ja työelämäosaamista tukevat palvelut, jotka auttoivat korkeakoulutettuja osaajia työllistymään tai eteenpäin urallaan. Koko Pohjois-Suomen korkeakoulutettujen tavoittamiseksi keskeiset valmennussisällöt tuotettiin myös webinaareina sekä erilaisina verkkopalveluina – suomen lisäksi englanniksi.

Laajaa yhteistyöhanketta oli osarahoittamassa kahdeksan akavalaista ammattiliittoa: Insinööriliitto (IL), Tekniikan akateemiset (TEK), Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ), Akavan Erityisalat (AE), Suomen Ekonomit, Tradenomit, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA). Insinööriliiton osalta Momentumia ovat rahoittamassa myös Tietoala sekä kaikki pohjoiset alueyhdistykset: Oulun Insinöörit, Lapin Insinöörit, Länsi-Pohjan Insinöörit, Kainuun Insinöörit, Raahen Alueen Insinöörit, Kokkolan Seudun Insinöörit ja Jokilaaksojen Insinöörit.

Hanketta hallinnoi näiden liittojen sekä muiden sidosryhmien edustajista koostuva Pohjois-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki PSOTTY ry.

Alkuperäinen ajatus Momentumin kaltaisista hankkeista syntyi akavalaisten liittojen halusta tarjota työllisyyttä tukevia palveluja korkeakoulutetuille. Hankkeiden rahoitukseen osallistuvat liittojen lisäksi myös alueyhdistykset, jäsenmäärältään ja tueltaan merkittävimpänä Oulun Insinöörit.

Momentumin kaupunki- ja kuntarahoittajina toimivat Oulu, Rovaniemi, Kajaani, Ylivieska, Kemi, Kokkola, Raahe, Kempele ja Liminka. Pohjoissuomalaisista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista Momentumia rahoittivat Oulun yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Centria ammattikorkeakoulu. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle ESR-rahoituksen ja Euroopan sosiaalirahasto oli Momentumin päärahoittaja.