Pohjoista yhteistyötä

Tausta ja yhteistyötahot

Momentum-hankkeen tavoitteena on monipuolisten uravalmennusten, pienryhmätoiminnan, työelämälähtöisten teemapäivien, tavoitteellisten työpajojen, webinaaritarjonnan ja muiden verkkopalveluiden kautta edistää korkeakoulutettujen sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja työelämäosaamista. Momentum käynnistyi helmikuussa 2021 ja toimii tässä muodossaan elokuun 2023 loppuun saakka.

Valtaosa toiminnoista on suunnattu työnhaussa oleville, mutta Momentumin palveluihin voivat osallistua kaikki uutta nostetta uralleen haluavat korkeakoulutetut. Mukana on niin työnhakijoita kuin työssä tai opiskelemassa oleviakin. Tavoitteenamme on, että pystyisimme auttamaan mahdollisimman monia hyvän, koulutusta vastaavan työpaikan löytymisessä. Kaikki palvelut ovat osallistujille maksuttomia.

Momentumin keskeisintä toimintaa ovat työnhakua ja työelämäosaamista tukevat palvelut, jotka auttavat korkeakoulutettuja osaajia työllistymään tai eteenpäin urallaan. Koko Pohjois-Suomen korkeakoulutettujen tavoittamiseksi keskeiset valmennussisällöt tuotetaan myös webinaareina sekä erilaisina verkkopalveluina – suomen lisäksi englanniksi.

Laajaa yhteistyöhanketta on rahoittamassa kahdeksan akavalaista ammattiliittoa: Insinööriliitto (IL), Tekniikan akateemiset (TEK), Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ), Akavan Erityisalat (AE), Suomen Ekonomit, Tradenomit, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA). Insinööriliiton osalta Momentumia ovat rahoittamassa myös Tietoala sekä kaikki pohjoiset alueyhdistykset: Oulun Insinöörit, Lapin Insinöörit, Länsi-Pohjan Insinöörit, Kainuun Insinöörit, Raahen Alueen Insinöörit, Kokkolan Seudun Insinöörit ja Jokilaaksojen Insinöörit.

Hanketta hallinnoi näiden liittojen sekä muiden sidosryhmien edustajista koostuva Pohjois-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki PSOTTY ry.

Alkuperäinen ajatus Momentumin kaltaisista hankkeista syntyi akavalaisten liittojen halusta tarjota työllisyyttä tukevia palveluja korkeakoulutetuille. Hankkeiden rahoitukseen osallistuvat liittojen lisäksi myös alueyhdistykset, jäsenmäärältään ja tueltaan merkittävimpänä Oulun Insinöörit.

Momentumin kaupunki- ja kuntarahoittajina toimivat Oulu, Rovaniemi, Kajaani, Ylivieska, Kemi, Kokkola, Raahe, Kempele ja Liminka. Pohjoissuomalaisista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista Momentumia rahoittavat Oulun yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Centria ammattikorkeakoulu. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle ESR-rahoituksen ja Euroopan sosiaalirahasto on Momentumin päärahoittaja.