UNELMATYÖ

Joillekin on itsestään selvää jo lapsesta asti, mikä työ ja ammatti sopisi juuri heille parhaiten. Toiset unelmoivat suuresta, toiset tavallisemmasta. On myös hyvin tyypillistä ja normaalia, että ei ole selkeää unelmaa tai visiota, ja toiveet ja haaveet myös muuttuvat elämän myötä. Entisten unelmien tilalle tulee uusia, tai vaihtoehtoisesti urapolku rakentuu sattumien kautta ilman sen kummempaa tavoitteenasettelua. Työssä jaksamisen ja viihtymisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että työ vastaa omia arvoja, vahvuuksia ja motiiveja.

Alla olevien kysymysten avulla voit lähteä kartoittamaan omia uraunelmiasi, mikäli ne eivät vielä ole selkeitä. Vastattuasi huolellisesti jokaiseen näistä kysymyksistä, olet jo hyvin kartalla siitä, millaista työtä ja uraa sinun kannattaisi lähteä tavoittelemaan. Muista, että kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Mitä tarkemmin ja rehellisemmin saat eriteltyä omia unelmiasi ja toiveitasi, sitä helpompi sinun on lähteä etsimään ja hakemaan juuri sinulle sopivaa työtä. 

Kymmenen kysymystä unelmatyöstä

1. Mikä on sinulle työssä kaikkein tärkeintä? Mitkä ovat ne keskeiset arvosi, joiden on oltava myös työssäsi tavalla tai toisella läsnä?
2. Jos osaisit ja saisit tehdä ihan mitä tahansa työtä maailmassa, mitä tekisit?
3. Kun maailman ja elämäntilanteesi realiteetit otetaan huomioon, millaiset tehtävät sinua eniten kiinnostavat? Minkä asioiden kanssa haluat tehdä töitä ja millaisessa toimintaympäristössä?
4. Kuinka vaativan ja vastuullisen työn haluat? Kiinnostaako sinua esimiesvastuu?
5. Miltä alueelta haet töitä? Olisitko valmis muuttamaan työn perässä tai kulkemaan pidempää työmatkaa?
6. Haluatko tehdä osa- vai kokoaikaista työtä? Tai voisiko unelmatyösi kokonaisuus koostua useammasta palasesta (ks. puskurityö)? Kuinka paljon olet valmis antamaan vapaa-ajastasi työlle (työmatkat, ylityöt yms.)? 
7. Mikä on kohtuullinen palkka haluamastasi työstä? Millaista palkkaa toivoisit, ja mikä on ehdoton minimitaso?
8. Voisiko haluamaasi työtä tehdä yrittäjänä tai kevytyrittäjänä?
9. Uskotko haluamasi työpaikan saamisen olevan sinulle realistista tällä hetkellä? Mikäli ei, onko haasteena sopivan työpaikan ja -mahdollisuuden löytäminen tai oman osaamisen esiin tuominen (työnhakutaidot) vai onko tarpeen hankkia lisää osaamista, koulutusta tai kokemusta ensin? 
10. Mikä on seuraava askel, jonka voisit ottaa päästäksesi lähemmäs unelmatyötäsi? Milloin aiot sen ottaa?

Webinaaritallenteita