ARVOT

Mikä on sinulle kaikkein arvokkainta ja tärkeintä? Miten sinä haluat elää elämääsi ja tehdä työtä? Vastaukset näihin kysymyksiin kertovat arvoistasi.

Arvo ei ole sama asia kuin tavoite. Tavoite on tietty päämäärä, kun taas arvo on suunta, jota kohti voi loputtomasti kulkea. Arvot liittyvät tiivisti myös motivaatioon eli siihen, mikä saa sinut liikkeelle ja viihtymään niin työssä kuin muussakin elämässä. Arvot voidaan rinnastaa myös elämääsi ohjaaviin periaatteisiin. Mitkä ovat siis ne perimmäiset periaatteet, joita sinä haluat omassa elämässäsi vaalia?

Tunnistaaksesi omia arvojasi, voit esim. lähteä liikkeelle alla olevasta listasta. Mikäli listasta ei löydy sopivia sanoja, voi se kuitenkin innostaa sinua keksimään itse kuvaavampia sanoja omille arvoillesi:
ahkeruus, aitous, anteeksiantavuus, hauskuus ja huumori, hyväksyntä, ihmisoikeudet, isänmaallisuus, joustavuus, jämäkkyys, järjestys, koulutus, kunnioitus, kunnon ylläpito, luonnon kunnioittaminen, luotettavuus, luovuus, läheisyys, läsnäolo, mielihyvä, moraali, myötätunto, oikeudenmukaisuus, raha, rakkaus, rehellisyys, riippumattomuus, rohkaisevuus, rohkeus, seikkailunhalu, sinnikkyys, taidokkuus, tasa-arvo, terveys, tukeminen, turvallisuus, uskollisuus, uteliaisuus, vaatimattomuus, valta, vapaus, vastuullisuus, viisaus, ystävyys, ystävällisyys, älykkyys

Webinaaritallenne

Lisälukemistoa aiheesta

- Pietikäinen, Arto (2014.) Kohti arvoistasi
- Ståhlberg, Leena & Herlevi, Marjaana: Omannäköinen elämä
- Pajunen, Riikka: Omaa tehtävää etsimässä