TYÖNHAKU PROJEKTINA

Työnhaun voi parhaimmillaan nähdä omana henkilökohtaisena projektina, jonka langat ovat työnhakijan itsensä käsissä, kuten projektipäälliköllä konsanaan. Monille työelämästä tutut projektiosaamisen keinot kannattaakin ottaa käyttöön kun työnhaku on ajankohtaista. Työnhakuprojektin johtaminen on itsensä johtamista, joka vaatii useita työelämätaitoja, kuten priorisointikykyä ja oman motivaation säätelyä.

Projekteihin tyypillisesti liitettäviä asioita ovat mm. täsmällinen projektisuunnitelma, selkeät pää- ja välitavoitteet, aikataulutus ja seuranta. Projekteissa määritellään usein mahdollisimman tarkkaan myös lähtötilanne, käytössä olevat resurssit, yhteistyömahdollisuudet ja ennen kaikkea päämäärät, joissa projektin päättyessä pyritään olemaan.

Työnhakuprojektissa ensimmäinen selkeä askel on usein lähtötilanteen kartoittaminen. Menestyksekäs työnhaku vaatii oman osaamisenmotiivien ja arvojen tunnistamista. Vasta näiden pohjalta voidaan asettaa itselle mielekkäitä tavoitteita. Voit aloittaa projektisi myös esim. tekemällä Sitran Uuden työn kuntotestin tai työnhaun kattavuuden tilannearvion. Lisäksi työmarkkinatilanteen ja itseä kiinnostavien organisaatioiden osaamistarpeiden kartoittaminen on tarpeen. Piilotyömarkkinoihin fokusoimalla projekti pysyy omissa käsissä ja proaktiivisena, passiivisen odottelun sijaan.

Kun tavoitteet ja lähtötilanne ovat selkeät, on aika miettiä, mitkä ovat omalle projektille sopivimmat työnhaun kanavat ja työkalut. Panostatko sosiaalisen median näkyvyyteen, kontaktoitko ahkerasti puhelimitse vai mikä on sinun strategiasi? Työnhaun kanaviin ja työkaluihin saat hyviä vinkkejä esim. Momentumin webinaaritallenteita katsomalla tai tutustumalla proaktiivisen työnhaun idealistaan.

Jotta projekti etenee ja onnistuu, on ensiarvoisen tärkeää tehdä suunnitelma. Päätavoite on hyvä jakaa sopivan pieniin välitavoitteisiin, ja vaikka itse työpaikan saaminen ei ole pelkästään omissa käsissäsi, hyvät välitavoitteet matkan varrella voivat olla. Kalenteroi ja aseta aikarajoja - niin saat aikaan ja koet onnistumista. Lisäksi selkeät aikaraamit työnhaun arjessa vapauttavat muun ajan hyvillä mielin muihin asioihin käytettäväksi vapaa-ajaksi. Kuten kaikilla projekteilla, myös työnhakuprojektilla on määritelty alku ja loppu. Vaikka työnhaun loppumishetkeä ei voi suoranaisesti ennustaa, saa selkeä tavoiteaika sinut työskentelemään johdonmukaisesti kohti haluamaasi lopputulosta. Voit myös tehdä itsellesi varasuunnitelman (esim. opiskelu tai työnhaun laajentaminen), mikäli sopivaa työpaikkaa ei löydy tiettyyn määräpäivään mennessä. Kaikissa hyvissä projekteissa suunnitelman etenemistä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti, ja siihen voidaan tehdä muutoksia, mikäli suunnitellut toimet eivät näytä vievän oikeaan suuntaan.

Työnhaun projektissa yksi tärkeä tekijä on myös hyödyntää ulkopuolisia resursseja - valmennuksia, sparrauksia, ohjausta ja vertaistukea. On hyvä tehdä lähipiiri tietoiseksi projektistasi ja sen tavoitteista, sillä apua voi löytyä yllättäviltäkin suunnilta esim. piilotyöpaikkavinkkauksien muodossa. Mitä haastavammalta projekti tuntuu, sitä suuremmalla syyllä kannattaa hakeutua seuraan, josta saa sekä konkreettista apua että sosiaalista tukea projektin etenemiseen. Esimerkiksi Sparri-pienryhmä on huikeilla onnistumisprosenteillaan hyvä esimerkki sosiaalisen tuen merkityksestä onnistuneessa työnhaussa.  

Webinaaritallenteita