Sparri-ryhmä

Tavoitteellista pienryhmätyöskentelyä, luovaa hierrettä ja työkaluja proaktiiviseen työnhakuprosessiin.

Sparri-pienryhmä on juuri sinua varten, kun työnhaun perusteet ovat jo hallussasi ja haet:

  • työnhaun terävöittämistä 
  • tavoitteellista ammatillista välitilinpäätöstyöskentelyä 
  • uudistavaa vertaispalautetta
  • merkityksellistä yhdessä aikaansaamista

Sparri-ryhmät on tarkoitettu aktiivista sparrausta, työnhaun toimeenpanevaa aikatauluttamista sekä vuorovaikutteista ryhmäprosessia kaipaaville osaajille. Pienryhmän tuloksellisen ja innostavan toiminnan takana on osallistava ja yhteisöllinen työote. 

Parhaan hyödyn Sparri-prosessista saa tekemällä huolellisesti omat henkilökohtaiset ja yhteisölliset valmistelevat prosessitehtävät, sekä antamalla oman panoksensa yhteisiin syventäviin ryhmätyöskentelyihin ja pohdintoihin. Monipuoliset ryhmäprosessin aikana työstettävät tehtävät kannustavat tutkimaan omaa ammatillista urapolkua ja uudistamaan omaa roolia aktiivisena työnhakijana. Runsaisiin työskentelyihin on hyvä varautua ajankäytöllisesti.

Oulussa kokoontuvaan ryhmä tapaa viisi kertaa (2,5 h kerrallaan). Ryhmätapaamisiin sisältyy lyhyitä alustuksia, erilaisia harjoituksia sekä aktiivisia keskusteluja. Ryhmien työskentely- ja kokoontumisaikataulut vahvistetaan starttitapaamisessa. Ryhmä tapaa noin viikon välein. Ryhmäprosessin kokonaiskesto on välitehtäviin varattavasta ajasta riippuen 5-6 viikkoa. Työskentelyalustoina käytetään suljettua LinkedIn-ryhmää ja Google Drivea. Osallistujilla on myös mahdollisuus hyödyntää pienryhmäprosessia tukevaa yksilösparrausta ja sopia omista työnhaullisista työpajoista.

Viimeiset ryhmät ovat parhaillaan käynnissä. Hankkeen aikana ei enää käynnisty uusia ryhmiä.

Lisätietoja:
Urakoordinaattori Hanna Kela
hanna.kela(a)momentumweb.fi
Puh. 045 6155 622

HUOM. Jos et asu Oulun seudulla, hoksaathan myös yhteistyökumppanimme Rekryboosterin tarjonnan. Rekryboosteri on yhdeksän akavalaisen liiton palvelu, joka järjestää ryhmätoimintaa verkkomuotoisesti ja toimii maanlaajuisesti.