Sparri-ryhmä

Tavoitteellista pienryhmätyöskentelyä, luovaa hierrettä ja työkaluja proaktiiviseen työnhakuprosessiin.

Momentum Uravalmennuksen jälkeen on mahdollista hakea mukaan Sparri-pienryhmään, joka tarjoaa:

  • työnhaun terävöittämistä 
  • tavoitteellista ammatillista välitilinpäätöstyöskentelyä 
  • uudistavaa vertaispalautetta
  • merkityksellistä yhdessä aikaansaamista

Sparri-ryhmät on tarkoitettu aktiivista sparrausta, työnhaun toimeenpanevaa aikatauluttamista sekä vuorovaikutteista ryhmäprosessia kaipaaville osaajille. Pienryhmän tuloksellisen ja innostavan toiminnan takana on osallistava ja yhteisöllinen työote. 

Parhaan hyödyn Sparri-prosessista saa tekemällä huolellisesti omat henkilökohtaiset ja yhteisölliset valmistelevat prosessitehtävät, sekä antamalla oman panoksensa yhteisiin syventäviin ryhmätyöskentelyihin ja pohdintoihin. Monipuoliset ryhmäprosessin aikana työstettävät tehtävät kannustavat tutkimaan omaa ammatillista urapolkua ja uudistamaan omaa roolia aktiivisena työnhakijana. Runsaisiin työskentelyihin on hyvä varautua ajankäytöllisesti.

Oulussa kokoontuvaan ryhmään valitaan 10 osallistujaa hakemusten perusteella. Tapaamisia on yhteensä kahdeksan, joista viisi koko ryhmän tapaamista (3,5 h) ja kolme miniryhmä-workshoppia (1,5 h). Ryhmätapaamisiin sisältyy lyhyitä alustuksia, erilaisia harjoituksia sekä aktiivisia keskusteluja. Ryhmäprosessia koordinoi ryhmäohjaaja, joka on itse osallistunut aiemmin Sparri-ryhmään. Ryhmien työskentely- ja kokoontumisaikataulut vahvistetaan starttitapaamisessa. Ryhmä tapaa noin viikon välein. Ryhmäprosessin kokonaiskesto on noin 10 viikkoa. Työskentelyalustoina käytetään myös suljettua LinkedIn-ryhmää, Google Drivea sekä miniryhmissä helppokäyttöistä GoToMeeting-verkkokokousjärjestelmää.

JATKUVA HAKU KÄYNNISSÄ! Seuraava ryhmä käynnistyy 2.2.2022. Ennakkotehtävät lähetetään ryhmään valituille tammikuussa.
Varmista aktiivinen työnhakukevät ja hae mukaan ryhmään täyttämällä hakulomake tästä.
Olemme yhteydessä kaikkiin hakulomakkeen täyttäneisiin ennen ryhmän aloitusta.

Lisätietoja:
Urakoordinaattori Hanna Kela
hanna.kela(a)momentumweb.fi
Puh. 045 6155 622