Työsopimus

Aloittaessasi uudessa työpaikassa, työn ehdoista sovitaan sinun ja työnantajan välisessä työsopimuksessa, joka voidaan tehdä suullisena, kirjallisena tai sähköisesti. Mahdollisten epäselvyyksien ja väärinymmärrysten välttämiseksi lyhyestäkin työsuhteesta on paras tehdä aina kirjallinen sopimus, jossa sovitaan kaikista olennaisista asioista. Vaikka itse työsopimus on vapaamuotoinen, sitä rajoittavat mm. työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännökset.

Työsopimus voidaan tehdä joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Sopimuksen määräaikaisuudelle tulee kuitenkin aina löytyä jokin peruste. Sopimuksesta tulisi löytyä sopijaosapuolten perustietojen lisäksi tiedot työn alkamisajankohdasta, työajasta, työn tekemisen paikasta, keskeisimmistä työtehtävistä, sovellettavasta työehtosopimuksesta (TES), lomista, mahdollisista työsuhde-eduista, koeajasta sekä irtisanomisen ehdoista.

Työsopimus kannattaa lukea aina huolella ennen allekirjoittamista. Mikäli jokin asia sopimuksessa askarruttaa, voi sopimusasioissa kääntyä oman ammattiliittonsa puoleen.

Löydät asiantuntevia ohjeita työsopimuksiin myös esimerkiksi näistä linkeistä:

Webinaaritallenne