Ammattiliitto

Ammattiliitto on ammattiyhdistysliikkeen puitteissa toimiva järjestö, joka pyrkii puolustamaan ja parantamaan työntekijöiden etuja työssä ja työmarkkinoilla. Ammattiliiton muodostavat yleensä samassa ammatissa tai toimialalla työskentelevät tai saman koulutuksen saaneet henkilöt. 

Ammattiliitot neuvottelevat työehtosopimuksia työnantajapuolen kanssa sekä tarjoavat jäsenilleen useita muita etuja, kuten lakiapua työelämän ongelmakohdissa tai vaikkapa työsopimuksen solmimistilanteesa. Useat ammattiliitot tarjoavat jäsenilleen myös juuri heidän koulutukseensa ja ammatilliseen taustaansa osuvia urapalveluita. Useimmiten ammattiliittojen kanssa tiiviisti toimivien työttömyyskassojen tehtävä taas on turvata jäsenen toimeentulo (ansiosidonnainen päiväraha) työttömyyden aikana.

Korkeakoulutettujen alojen ammattiliittojen keskusjärjestönä toimii Akava, jonka 36:ssa jäsenliitossa on jäseninä niin palkansaajia, yrittäjiä kuin opiskelijoitakin. 

Momentum-hankkeen taustavoimina ja rahoittajina toimii kahdeksan akavalaista ammattiliittoa, jotka tarjoavat jäsenilleen Momentumin maksuttomien palveluiden lisäksi myös muita urapalveluita ja etuja: