RESILIENSSI ELI MUUTOSKESTÄVYYS

Resilienssin käsitettä käytetään nykyään eri elämänalueilla, eikä resilientin toiminnan vaade osana työelämää ja työuraakaan ole millään lailla poikkeus. On totta, että mikään ei ole varmempaa kuin muutos. Työuran ja työelämän murroskohdissa – kuten myös muissa elämän muutoskohdissa – organisaatioilta ja yksilöiltä kysytään muutosketteryyttä, eli resilienttiä toiminta- ja kehittymiskykyä.  

Ammatillisen muutosketteryyden ylläpitäminen työuran eri vaiheissa on tärkeää sekä oman urahyvinvoinnin että työllistymisen näkökulmasta. Kyky elää ja toimia perättäisissä tai lomittaisissakin uramuutostilanteissa on taitolaji, jossa voi kehittyä. Kuinka resilientiltä sinun toimintasi näyttää työnhakutilanteessa ja uudelle uralle siirtyessäsi?

Kasvata resilienssiäsi

 1. Päivitä tilannekuvaa päätöksenteon pohjaksi
  • Ilmiön ja toimintaympäristön tuntemus auttaa: työelämä tänään, työurien moninaisuus
  • Omat uraunelmat ja rohkeus puhua ura-asioista
 2. Huolehdi urahyvinvoinnistasi
  • Hyvinvoinnin peruselementeistä huolehtiminen: uni, liikunta, ravinto
  • Työelämän puitteet kunnossa
  • Uusiutumisen ja oppimisen mahdollisuus, ammatillinen kasvu
 3. Hyödynnä tuki, opit ja ennakointi
  • Tuki haasteellisissa kohdissa, yhteisöllisyys, oman tilanteen peilaaminen muiden tilanteisiin
  • Tutkittu tieto, toisten kokemuksista oppiminen 
  • Ennakointi- ja sopeutumiskyvyn ylläpitäminen 
 4. Kehitä itsetuntemusta ja tunnetaitoja
  • Kehitysmyönteisyys – opit onnistumisista ja epäonnistumisista 
  • Oman osaamisen tunnistaminen ja sen kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita
  • Toimintakyky niin muutosmyllerryksissä kuin suvantovaiheissakin
 5. Hanki muutostoleranssia, ”resilienssirokote”
  • Tunne resilienssitaitosi ja tunnista tilanteet, joissa tarvitset resilienssiä
  • Opettele uusia ja epämukavuusalueelle vieviä asioita, harjoittele 

Webinaaritallenteita