Piilotyöpaikat

Piilotyöpaikoilla tarkoitetaan työpaikkoja, jotka eivät syystä tai toisesta koskaan tule julkiseen hakuun. Erilaisten selvitysten mukaan ilman minkäänlaista julkista työpaikkailmoitusta täytetään noin kaksi kolmasosaa kaikista työpaikoista, joten myös työnhakijan olisi järkevää panostaa näihin paikkoihin huomattavasti työpaikkailmoituksiin vastaamista enemmän.

Osaa työpaikoista ei koskaan ehditä laittaa julkiseen hakuun, toisia taas ei halutakaan laittaa. Tähän syynä on pääasiassa se, että työpaikkailmoituksen julkaiseminen ja sitä kautta käynnistyvä rekrytointiprosessi on usein hidasta, kallista ja työlästä. Jos tiedossa on jo yksi tai useampi sopiva tekijä, joiden kanssa aloittaa keskustelu, voidaan tekijäpulaan saada ratkaisu huomattavasti helpommin, edullisemmin ja nopeammin. 

Sopivia tekijöitä etsitään usein ensisijaisesti rekrytoijan ja muiden työntekijöiden verkostoista sekä niistä aktiivisista henkilöistä, jotka ovat itse ottaneet yritykseen tai organiosaatioon yhteyttä. Myös LinkedIniä hyödyntävä suorahaku on yleistä. Jos sopivia henkilöitä ei ole valmiiksi mielessä, voidaan työmahdollisuudesta ilmoittaa matalalla kynnyksellä epävirallisemmin esim. yrityksen tai työntekijöiden somepäivityksessä. 

Miten ja mistä löytää piilotyöpaikkoja?

Yksi hyvin konkreettinen ja selkeä toimintamalli piilotyöpaikkojen etsimiseksi on listata itselleen ylös kiinnostavia organisaatioita omalta työnhakualueeltaan, ja lähteä tekemään selvitystyötä heillä tehtävästä työstä ja ilmenevistä osaamistarpeista. Mieti ja listaa alkuun vaikkapa kymmenen mielestäsi mielenkiintoista työnantajaa - millaista osaamista he ehkä kaipaisivat, mitä sinulla olisi viedä mukanasi heille? Perehdy kyseisten yritysten verkkosivustoihin ja LinkedIn-profiileihin. Ota somekanavat seurantaan ja mieti, kenen kanssa voisit verkostoitua ja keneen otttaa yhteyttä.

Lisäksi erilaisten uutiskirjeiden, paikallisten tai alakohtaisten uutissivustojen sekä sosiaalisen median ryhmien seuraaminen antaa sinulle tietoa ajankohtaisista tapahtumista eri organisaatioissa - kasvu, uudet projektit tai melkein mitkä tahansa muutokset organisaatiossa saattavat luoda uusia osaajatarpeita, joihin työnhakijana tarttua.

Voit aloittaa kiinnostavien yritysten ja organisaatioiden kartoittamisen esim. seuraavista osoitteista:

Seuraavissa vaiheissa apuna voit käyttää esim. Excel-pohjaista seurantataulukkoa, joka toimii sekä suunnittelun, tiedonkeruun että raportoinnin välineenä työnhakuprojektissasi.

Piilotyöpaikkojen hakeminen

Piilotyöpaikkaa haetaan kuten mitä tahansa muutakin paikkaa, tosin sillä erotuksella, että kilpailijoita on vähemmän ja rekrytointiprosessi sekä käytännöiltään että aikatauluiltaan usein huomattavasti kevyempi. Kuten aina työtä hakiessa, on tärkeää tehdä pohjatyöt huolella, sekä oman itsetuntemuksen että kohdeyrityksen osalta. Räätälöity CV, persoonan esiin tuova hissipuhe ja kattava LinkedIn-profiili ovat hyviä lähtökohtia piilotyöpaikan hakemisessa. 

Hyvän pohjatyön jälkeen ratkaisevaa on oma aktiivisuus ja yhteydenotot yrityksiin. Kun olet listannut kiinnostavat paikat ja löytänyt jonkun yhteyshenkilön, on aika tarttua esimerkiksi puhelimeen ja avata keskusteluyhteys (ks. webinaaritallenne aiheesta). Yksi toimiva strategia on esim. verkostoitua ensin LinkedInissä ja sopia siellä yksityisviestillä puhelusta, jossa jatkaa keskustelua. Puhelun tavoitteena taas voi olla lisätietojen saamisen lisäksi esim. CV:n toimittamisesta tai tapaamisesta sopiminen.

Motivaatio haettavaa organisaatiota ja työtehtävää kohtaan on tutkitusti yksi eniten rekrytointipäätöksiin vaikuttavista tekijöistä (ks. Duunitorin rekrytointutkimus), ja ehkä kaikkein paras tapa motivaation osoittamiseen on oma aktiivinen yhteydenotto sen sijaan, että jäisit kymmenten tai satojen muiden mukana odottamaan ilmoitusta, johon vastata hakemuksella.

Piilotyöpaikkaa hakiessa työhakemus on ns. avoin hakemus, joka voi olla erillisen hakemusdokumentin sijaan joskus myös esim. sähköpostiin kirjoitettu saateviesti. Vaikka puhutaankin avoimesta hakemuksesta, tulee hakemuksen sekä CV:n aina olla räätälöity. Koska piilotyöpaikassa sinulla ei ole valmista tehtävän kuvausta, johon verrata osaamistasi, voit hyödyntää yhteydenottosi myötä saamiasi lisätietoja sekä omaa ajatustasi siitä, millaisissa tehtävissä voisit omalla persoonallisella osaamispaletillasi olla ko. organisaatiossa, tiimissä tai vaikkapa projektissa hyödyksi.

Webinaaritallenteita aiheesta: