CV eli ansioluettelo

Vakuuttava CV kokoaa selkeään muotoon perustietosi, ydinosaamisesi, historiasi ja aikaansaannoksesi. Hyvä CV herättää rekrytoijan kiinnostuksen ja vakuuttaa hänet myös sinun kiinnostuksestasi juuri kyseistä tehtävää ja organisaatiota kohtaan. Hyvä CV on siis aina räätälöity ja kohdistettu haettavaan tehtävään ja yritykseen!

Esimerkiksi Canvassa ja Word-ohjelmassa on valmiita pohjia, joiden myötä saat ansioluettelostasi visuaalisesti edustavan. Sähköisesti lähetettäessä CV kannattaa aina muuttaa ensin pdf-muotoon, jotta vastaanottaja saa sen varmasti avattua ja se aukeaa asettelultaan oikein. Ennen lähetystä CV on hyvä luetuttaa jollakin tuttavallasi tai vaikkapa entisellä kollegallasi. Perinteisen CV:n lisäksi voit tuoda samoja asioita esiin esimerkisi videolla tai käyntikortin tapaan käytettävän mini-CV:n muodossa.

Momentumin CV-esimerkkejä voit hyödyntää miettiessäsi oman CV:si rakennetta, ulkoasua tai ilmaisutapaa. Paras CV on aina kuitenkin sellainen, joka on tekijänsä näköinen, ja jossa korostuvat juuri hänen parhaat puolensa, haettavan tehtävän tarpeiden näkökulmasta. 

CV-ESIMERKKEJÄ

Klikkaa pikkukuvaa suurentaaksesi.

VAKUUTTAVAN CV:N TSEKKAUSLISTA

Tarkista CV:si ennen lähettämistä vielä käymällä läpi ainakin seuraavat kohdat. Suosittelemme lämpimästi myös pyytämään kommenttia joltain ystävältä, tuttavalta tai perheenjäseneltä, joka huomaa varmasti asioita, joille itse on omassa tekstissään sokeutunut.

1. ONKO CV SELKEÄ JA HELPPOLUKUINEN?

 • Sopiva pituus 1-2 sivua
 • Huomioi
  • otsikointi
  • korostuskeinot
  • asettelun ilmavuus
  • omaan persoonaasi sopiva visuaalinen ilme
  • virheetön kieliasu

2. LÖYTYYKÖ NIMI, VALOKUVA JA TARVITTAVAT YHTEYSTIEDOT? 

 • Yhteystiedoista vähintään
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • LinkedIn-profiilin osoite

3. TULEEKO OLENNAINEN ESIIN HETI ALKUUN? 

 • Selkeästi heti ensisilmäyksellä esiin

4. NÄKYYKÖ ERI PAIKOISTA KERTYNYT OSAAMINEN JA KOKEMUS?

 • Millaista osaamista sinulle on kertynyt esim. seuraavista:
  • Koulutus ja tutkinnot
  • Opinnäytetyö, gradu, diplomityö tms.
  • Opintoihin liittyvät projektit ja tiimityö
  • Täydennyskoulutus, työvoimakoulutus
  • Itsenäinen opiskelu ja avoimet verkkokurssit
  • Työharjoittelut, työkokeilut yms.
  • Työsuhteet, myös lyhyemmät ja osa-aikaiset
  • Harrastukset
  • Vapaaehtoistoiminta
  • Luottamustoimet

WEBINAARITALLENTEET

AKATEEMINEN/TUTKIJAN CV

Akateemisella uralla erilaisia positioita ja apurahoja hakiessa käytetään laajempaa, mm. tutkimusmeriitit huomioivaa CV:tä. Apuna tämänkaltaisen CV:n laatimisessa voit hyödyntää esimerkiksi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) sivuilla julkaistua tutkijan ansioluettelomallia