Mini-CV eli työnhakijan käyntikortti

Työnhakijan osaamisen esille tuova kuvallinen käyntikortti kiteyttää osaamisesi, tuo esiin persoonaasi ja taatusti herättää vastapuolen kiinnostuksen.

Käyntikortti on tehokas verkostoitumisen väline missä tahansa tapaamisissa. Se auttaa jäämään mieleen sekä helpottaa yhteydenottoja ja lisätietojen löytämistä. Valmiita käyntikorttipohjia ja painatusta tarjoaa esim. Canva, Vistaprint ja Paino.net

MINI-CV:N SISÄLTÖ
 • Nimi
 • ​Kuva
 • Yhteystiedot
  • ​Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • LinkedIn-profiilin osoite / QR-koodi
 • Slogan eli isku-/ydinlause
 • Ydinosaamiset
 • ​Keskeisin koulutus-/ammattinimike
Muistathan myös
 • Että kaikki ei mahdu korttiin, joten valikoi, karsi ja tiivistä
 • Valita omaan persoonaasi ja ammattialaasi sopiva visuaalinen ilme
 • Käyttää luovuuttasi suunnittelussa (sääntöjä ei ole)
 • Panostaa selkeyteen ja virheettömyyteen
 • Jakaa painettuja kortteja reilusti ja rohkeasti eteenpäin eri tilanteissa