Henkilöbrändi

Henkilöbrändillä tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan sitä mainetta ja imagoa, joka ihmisellä on. Korkeakoulutetun osaajan tapauksessa voidaan puhua myös asiantuntijabrändistä tai ammatillisesta brändistä. Käytännössä meillä jokaisella siis on henkilöbrändi, halusimme sitä tai emme. Vaikka maine on aina varmasti osaltaan vaikuttanut ihmisten työmahdollisuuksiin, on brändistä ja brändäämisestä alettu puhua laajemmin sosiaalisen median yleistyttyä. Sosiaalinen media, kuten LinkedIn, mahdollistaakin tietoisen henkilöbrändin luomisen ja ylläpitämisen kenelle tahansa, alasta riippumatta.

Toimiva henkilöbrändäys näkyy esimerkiksi siinä, että sinun nimesi tulee mieleen tai keskusteluissa esiin, kun puhutaan juuri sinun erityisalasi asiantuntemuksesta tai osaamisesta. Hyvä brändi viestii selkeästi ja herättää luottamusta, ja on usein avuksi sekä uuden työn löytämisessä että esim. asiakkuuksien ja yhteistyösuhteiden luomisessa. 

Henkilöbrändin ei tarvitse olla mitään keksittyä tai päälleliimattua, vaan parhaimmillaan se on sitä, että tuot omalla aktiivisella (tosielämän ja/tai sosiaalisen median) läsnäolollasi estiin sen, mitä osaat, millainen tyyppi olet, ja mihin olet ammatillisesti pyrkimässä. Mikäli siis haluat kehittää henkilöbrändiäsi, on hyvä ensiksi miettiä tarkkaan, kuka olet, mitä osaamista sinulla on tarjota ja kenelle voisit olla sitä tarjoamassa. Tämän voit sitten kiteyttää ammatillinen sloganin muotoon tai tuoda muuten, ihan omalla tyylilläsi, näkyviin eri kanavissa. Mitkä ovat juuri ne avainsanat tai aihealueet, joiden kohdalla haluaisit tulla esiin kahvipöytäkeskusteluissa, Google-hauissa tai LinkedInissä? Millä sanoilla toivoisit tuttavien esittelevän sinut uusille ihmisille tai mitä painattaisit käyntikorttiisi, jos tekisit sellaisen puhtaasti omista ammatillisista intresseistäsi käsin?

Vähintä, mitä jokaisen työtä hakevan olisi hyvä sosiaalisessa mediassa oman brändinsä eteen tehdä, on tarkistaa, että kaikki omat someprofiilit ovat sellaisia, ettei haittaisi, mikäli potentiaalinen tuleva työnantaja sinne sattuisi eksymään. Myös sosiaalisen median ulkopuolella esimerkiksi se, miten kerrot itsestäsi ja elämästäsi, miten kohtelet toisia ihmisiä ja miten teet työsi, luovat ja muokkaavat koko ajan sitä mielikuvaa, joka muille ihmisille sinusta jää. Ja tämä mielikuva vaikuttaa usein yllättävänkin paljon myös työmahdollisuuksiin, joissa verkostoilla ja piilotyöpaikoilla on merkittävä rooli.

Voit aloittaa henkilöbrändisi pohtimisen hyödyntämällä esimerkiksi Pitkospuut työllistymiseen -sivuston Sinun henkilöbrändisi -tehtäväpaperia

Webinaari aiheesta