Ammatillinen välitilinpäätös

Uran muutoskohdissa, työsuhteiden välissä ja etenkin alalta toiselle siirtyessä on hyvä pysähtyä tarkastelemaan omaa urapolkuansa sekä taakse että eteepäin katsoen.

Oma ammatillinen välitilinpäätös auttaa:

  • vahvistamaan omaa osaajaidentiteettiä ja itsetuntoa (esim. työtekijänä palkkaneuvotteluissa ja työnhakutilanteissa)
  • tekemään itselle mielekkäitä uramuutoksia
  • tunnistamaan ammatilliset kiinnostuksenkohteet sekä kohdentamaan omaa kouluttautumista ja ammatillista uusiutumista.
  • tavoitteelliseen työnhakuun, kun tietää millainen osaaja on ja millaisia urasuuntia kohden haluaa mennä
  • viestimään kohdennetusti ja vakuuttamaan rekrytoivan osapuolena

Uutta urasuuntaa tutkailevat kokevat monesti oman osaamisen sanoittamisen ja näkyväksi tekemisen haasteelliseksi. Omassa ammatillisessa välitilinpäätöstyöskentelyssä kannattaa napata avuksi erilaiset Urapedian tieto- ja taitovinkit oman osaamisen tunnistamiseksi ja sanoittamiseksi.

Ammatilliseen välitilinpäätöstyöskentelyyn keskitytään myös Momentumin Sparri-ryhmissä, joissa asioita käsitellään luottamuksellisesti pienryhmän kanssa.

WEBINAARITALLENTEET