Tässä webinaarissa pureudumme hyvän portfolion ominaisuuksiin ja sen käyttämiseen työnhakutilanteissa. Teemme katsauksen erilaisiin portfolioalustoihin, portfolion eri muotoihin ja sen löydettävyysseikkoihin. Pohdimme osaamisnäytteiden valikointia, hyviä henkilökohtaisia brändilauseita ja osaamisen esittelyä ylipäätäänkin. Sisällöllisten osuuksien rinnalla mietimme myös visuaalisuutta, kuten portfolion layoutia ja värejä.

Webinaarin asiantuntijana portfoliovalmentaja, suunnitteluteknologian yliopisto-opettaja Emmi Harjuniemi, PortfolioAkatemia.

Katso webinaaritallenne tästä.