Askel opinnoista työelämään on elämän isoimpia harppauksia. Mitä kaikkea valmistumisvaiheessa tulisi osata huomioida? Miten työmarkkinat ottavat vastavalmistuneita vastaan? Mitä voisi korostaa työnhaussa, kun kokemusta on luonnollisesti ehtinyt kertyä vasta verrattain vähän. Voiko joitakin opiskelun lomassa harjaantuneita taitoja voi siirtää suoraan työelämään?

Verkostoituminen opiskelukaverien, oman alan työnantajien ja mahdollisten tulevien kollegojen kanssa on tärkeää aloittaa jo opintojen aikana, mutta miten muuten voisi suunnata tähtäintä työelämätavoitteisiin jo opiskelun lomassa? Mistä löytäisi tietoa, mihin oman alasi ihmiset ovat työllistyneet?

Keskustelijoina työelämäasiantuntijat Kaisa Karhu ja Outi Tolonen, Oulun yliopisto.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä!