Neuvottelutaidot ovat hyödyksi kaikilla elämän osa-alueilla ja erityisesti tietysti työpaikalla. Tämä koulutus parantaa valmiuksia neuvotella työyhteisön sisällä niin esimiehen ja alaisen välillä, tiimin kesken kuin erilaisiin projekteihinkin liittyen.

Tässä webinaarissa käydään läpi, miten valmistautua neuvotteluihin, miten neuvotella ja miten varmistaa, että sovitut asiat toteutuvat. Teemme katsauksen myös käytännöistä sopimiseen uudessa etätyönormaalissa. Lisäksi käydään läpi ns. hankalan ihmisen kanssa neuvottelemista ja toimintatapoja henkilöihin liittyvissä konfliktitilanteissa. Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia neuvottelemaan ja ymmärtämään työyhteisöjen dynamiikkaa paremmin. Osa-alueita:

•    Neuvottelutaidot – mitä ne ovat ja miten niitä kehitetään
•    Ihmistyypit ja neuvottelutaktiikat
•    Hankalan ihmisen kanssa neuvottelu
•    Neuvotteluihin valmistautuminen
•    Neuvottelutilanteessa toimiminen ja neuvottelujen jälkihoito
•    Henkilöihin liittyvät konfliktitilanteet työyhteisössä ja niiden ratkaiseminen

Webinaarin asiantuntijana varatuomari, työsuhdelakimies Klas Laitinen, Insinööriliitto.

Katso webinaaritallenne tästä.