Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen

Uraa ja tulevaa työtä pohtiessa on hyvä pitää mielessä myös yrittäjyys yhtenä vaihtoehtona. Yrittäjyys mahdollistaa työskentelyn omilla ehdoilla ja vahvuusalueilla, itse itselleen töitä ja tulosta tehden. Yrittäjyys onkin hyvä vaihtoehto itsenäisyyttä, innovatiivisuutta ja vapautta arvostavalle tekijälle sekä aloille, joissa varsinaista palkkatyötä ei ole niin paljon tarjolla.

Yrittäjänä tarvitset sekä ammatillista osaamista että yrittäjävalmiuksia, kuten itsensä johtamisen taitoja sekä ymmärrystä yrityksen pyörittämiseen vaadittavista asioista. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse, vaan useita toimintoja voi ulkoistaa, ja  maksutontakin apua sekä yhteistyömahdollisuuksia on paljon tarjolla. 

Yritystoiminnan lähtökohtana on aina yritys- ja liikeidea, joiden pohjalta laaditaan liiketoimintasuunnitelma. Yrittäjyyttä voi kokeilla alkuun myös sivutoimisesti tai kevytyrittäjänä. Uuden yrityksen perustamisessa apuna ovat uusyrityskeskukset, jotka tarjoavat maksutonta ja kaikille avointa yritysneuvontaa eri puolilla Suomea.

Lue lisää:

- Aloittavan yrittäjän muistilista (suomi.fi)
- Alueelliset uusyrityskeskukset
Perustamisopas aloittavalle yrittäjälle 2022 (Uusyrityskeskus)

Webinaareja aiheesta: