Akateeminen työnhaku

Akateemisessa maailmassa ja tutkimuksen kentällä työnhaussa ja rekrytoinnissa noudatetaan pitkälti tiettyjä akateemiseen perinteeseen pohjautuvia sääntöjä ja toimintamalleja, jotka tekevät käytännöistä hieman erilaisia verrattuna muihin työpaikkoihin. Toki myös akateemisessa maailmassa proaktiivinen toimintatapa, oman osaamisen tunnistaminen, verkostoituminen ja selkeä viestintä ovat tärkeitä, mutta suurimpaan painoarvoon nousevat usein akateemiset ansiot.

Akateemisessa maailmassa tutkimusansiot, tieteellisen toiminnan edistäminen ja julkaistut tutkimusartikkelit ovat yleensä se tärkein asia, minkä lisäksi myös opetusansiot ovat merkittävällä sijalla, mikäli haettava positio ei ole puhtaasti tutkimusvirka. 

Tutkimuskentällä työpaikkojen hakemisen rinnalla olennainen urataito on taitava tutkimusapurahojen hakeminen. Apurahat voivat olla hyvin monen suuruisia, ne voidaan hakea ja myöntää joko henkilökohtaisesti tai suuremmalle tutkimustiimille, ja niitä voidaan apurahasta riippuen hyödyntää tutkijan toimeentuloon ja/tai tutkimuksesta aiheutuviin muihin kuluihin. 

Akateemiselle CV:lle on oma mallinsa, ja usein etenkin virkoihin haettaessa haussa käytettävät dokumentit ja muut on määritelty hyvin tarkasti jo hakukuulutuksen yhteydessä. Akateemisen position tai tutkimusapurahojen hakemiseen käytettävän CV:n laatimisessa voit hyödyntää esimerkiksi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) sivuilla julkaistua tutkijan ansioluettelomallia

Webinaaritallenteita