Asiantuntemus ja osaaminen esille
Momentum Uravalmennus
Perjantai 6.5. klo 9–16 / Valkean koulutustilat, Oulu (ei nettilähetystä)

Jotta voisit markkinoida osaamistasi erilaisissa työnhaun tilanteissa, sinun on tunnettava ammatilliset vahvuutesi perinpohjaisesti. Vuosien varrella kertyneitä osaamisia saattaa löytyä yllättävistäkin paikoista. Tässä valmennuspäivässä pohdimme substanssiosaamista, ammatillisia aikaansaannoksia, työelämätaitoja ja tehtävästä toiseen siirrettäviä osaamisia. Miten ne näkyvät työssäsi, jos sinut valitaan uuteen tehtävään?

Yksi oiva tulokulma oman osaamisen markkinointiin on yrittäjälähtöinen ajattelu: mitä tarjoat, millä perusteella, miten, ja millä hinnalla? Osaamisen sanoittaminen on myös sen tuotteistamista, markkinointia ja myyntiä. Mitä lisäarvoa tarjoat työnantajalle nyt, millaista potentiaalia sinussa on tulevaisuutta ajatellen? Kuinka kiteytät ammatillisen osaamisesi tiiviiksi mutta monipuolisesti? Osaatko kirkastaa vahvuutesi avainsanoiksi perustelujen ja konkreettisten esimerkkien kautta?

Tämä osaamisen ja itsetuntemuksen teemapäivä luo vankkaa pohjaa myös Momentum Uravalmennuksen tuleviin koulutuspäiviin – tarvitset vakuuttavaa osaamissanoitustasi niin työnhaun asiakirjoissa, LinkedIn-profiilissasi kuin tulevissa haastatteluissakin. Päivän aikana pohdimme myös motivaation valjastamista työnhakukäyttöön.

Valmennuspäivän kouluttajana projektipäällikkö ja uravalmentaja Kirsi Pajamäki, Arffman Finland.

Ilmoittautuminen käynnissä - täytä alla oleva lomake!

Kuvavarmenne

Kuvavarmenne