Portfolio on parhaimmillaan vaikuttava ja kätevä väline osaamisesi esittelemisessä. Mutta mistä siinä itse asiassa on kysymys? Millaisia portfolioita itselleen voi rakentaa, millaisista palasista ja miten? Mitkä ovat toimivia portfolion käyttötapoja työnhakutilanteessa? Tässä urailtapäivässä perehdymme portfolion eri muotoihin, eri alustoihin ja löydettävyyteen asiantuntijan johdolla. Pohdimme layoutia, tekstiosuuksia ja visuaalisuutta. Saat koulutuksesta mukaan käytännön vinkkejä ja rakennusaineksia oman portfoliosi tekemiseen.

Poimintoja koulutuksen keskeisistä teemoista:
   • Portfolio ja sen eri muodot
   • Alustat, löydettävyys
   • Oman osaamisen tunnistaminen
   • Henkilökohtainen brändilause
   • Portfolion sisällön valikointi
   • Layout, värit ja visuaalisuus

Urailtapäivän asiantuntijana portfoliovalmentaja, suunnitteluteknologian yliopisto-opettaja Emmi Harjuniemi, PortfolioAkatemia.

Ilmoittautuminen käynnissä - klikkaa tästä!